Safety First : Bekerja di Tempat Tinggi

Assalamualaikum dan Salam Inspirasi buat Semua Saudaraku…

Dalam entri sebelum ini, Wordless Wednesday : Safety First kalau diperhatikan gambar itu betul-betul, terdapat tali harness kelihatan di pakai oleh pekerja terbabit. Kalau di lihat memang agak gayat dan ngeri tapi itu adalah hakikat dalam kerja pembinaan. Hati tetap mahu kering.

Bekerja di tempat tinggi
Bekerja di tempat tinggi

Bagi sesiapa yang bekerja di tempat tinggi atau bekerja dalam industri ingat, ada undang-undang melindungi kalian semua iaitu dalam ‘Occupational Safety and Health Act (OSHA) 1994 : Akta 514’ iaitu :

Majikan

  1. Seksyen 15 (1) – Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk memastikan, setakat praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya.
  2. Seksyen 15(2)(e) – pengadaan dan penyenggaraan persekitaran bagi pekerja-pekerjanya yang, setakat yang praktik, selamat, tanpa risiko kepada kesihatan, dan memadai berkenaan dengan kemudahan bagi kebajikan mereka yang sedang bekerja.
  3. Penalti Seksyen 19 – Melakukan suatu kesalahan apabila disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Pekerja

  1. Seksyen 24(1)(a) – untuk memberi perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakan atau peninggalannya semasa bekerja
  2. Seksyen 24(1)(C) – untuk memakai dan menggunakan pada sepanjang masa apa-apa kelengkapan atau pakaian perlindungan yang diadakan oleh majikan bagi maksud mencegah apa-apa risiko kepada keselamatan dan kesihatannya
  3. Seksyen 24(1)(D) – untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diperkenalkan oleh majikannya atau mana-mana orang lain melalui atau di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat dibawahnya.
  4. Penalti Seksyen 24(2) – seseorang yang melanggar peruntukan seksyen ini adalah melakukan sesuatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM1000 atau dipenjarakan selama tidak lebih 3 bulan atau kedua-duanya.

Itu adalah sebahagian OSHA yang melindungi para pekerja yang bekerja di tempat tinggi. Jadi adalah menjadi tanggung jawab kedua-dua majikan dan pekerja untuk memastikan mereka adalah dalam keadaan selamat. Kegagalan mematuhinya akan menyebabkan mereka boleh dikenakan penalti jika disabitkan kesalahan.

Untuk bekerja ditempat tinggi, pada ketinggian 3 meter atau lebih dari aras bawah mesti memakai PPE yang sesuai sebelum memulakan kerja.

 Peralatan Perlindungan Peribadi (PPE) bagi Bekerja di Tempat Tinggi

List PPE - Berkerja di tempat tinggi
List PPE – Bekerja di tempat tinggi
  • Topi keselamatan (safety helmet) yang sesuai
  • Kasut keselamatan (safety shoe)
  • Safety Harness (Abah-abah) – Jangan menggunakan safety belt kerana banyak kes terjatuh yang maut dan cedera parah walaupun memakai safety belt. Perlindungan safety belt adalah tidak menyeluruh. Masih banyak syarikat membekalkan safety belt kerana ianya lebih murah.

How To Use Safety Harness

Pakaian Perlindungan Peribadi (PPE) dan langkah keselamatan lain adalah langkah kita bagi mengelakkan sebarang risiko kemalangan. Sekurangnya kita mengambil langkah keselamatan. Jangan pandang mudah semua ini kerana nyawa kita tiada galang gantinya.

Safety first.